22 marca 2017

Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra


Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, w zależności od wybranej specjalności, zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. Absolwent pedagogiki specjalnej będzie mógł ubiegać się o pracę pedagoga specjalnego w:

  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi,
  • szkołach specjalnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych,
  • ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
  • fundacjach i stowarzyszeniach dla osób z chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnością, realizujących działania edukacyjno-opiekuńczo-terapeutyczne,
  • jednostkach opiekuńczo-wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (sanatoria, szpitale, ośrodki lecznicze),
  • warsztatach terapii zajęciowej,
  • domach dziennego pobytu dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Pedagogika specjalna 

 

 

 

 


Specjalności proponowane na kierunku

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje przed rozpoczęciem siódmego semestru studiów. Specjalność nie zostanie uruchomiona, jeżeli liczba osób deklarujących chęć jej studiowania, będzie mniejsza niż piętnaście osób.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Absolwent specjalności edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci i młodzieży, a także opiekę i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwent specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci młodzieży oraz opiekę i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Terapia leczniczo-terapeutyczna

Absolwent specjalności pedagogika leczniczo-terapeutyczna zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci i młodzieży, a także opiekę i terapię osób z chorobami przewlekłymi, terminalnymi oraz z niepełnosprawnością ruchową.

 


 

Studiuj pedagogikę specjalną!

Zapraszamy na miniwykład dr hab. Małgorzaty Czerwińskiej, prof. UZ

„Kiedy chodzi o sprawy ludzkie… Niepełnosprawność wzroku – od mitu – do faktu czyli studiuj pedagogikę specjalną!”

 

 


 

Znajdź nas na Facebooku!