13 maja 2017

wczesnoszkolna i przedszkolna i terapia pedagogiczna

 

wczesnoszkolna i przedszkolna i terapia pedagogiczna

 

Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz kwalifikacje nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W toku studiów poznaje problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej. Jest praktycznie przygotowany do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej.