9 stycznia 2019

projekt w kulturze i edukacji

 

PROJEKT W KULTURZE I EDUKACJI

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności projekt w kulturze i edukacji kształcą edukatorów i animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych jako organizatorów zajęć wolnoczasowych oraz działań kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych metodą projektu.

Absolwenci są w szczególności przygotowani do planowania i realizacji projektów animacyjnych i edukacyjnych w obszarze kultury, a także do pozyskiwania z różnych programów dotacyjnych środków finansowych na ich przeprowadzanie. Są przygotowani do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak również w publicznych instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych jako animatorzy kultury, specjaliści do spraw edukacji i realizacji projektów oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Umiejętności te mogą być przydatne także w innych obszarach praktyki społecznej m.in. w mediach, organizacjach turystycznych, instytucjach samorządowych i w środowiskach aktywności twórczej – szczególnie amatorskiej.