13 maja 2017

animacja kultury

 

ANIMACJA KULTURY z profilem artystycznym

fotografia / taniec

 

Studia pierwszego stopnia na specjalności animacja kultury tanecznej lub fotograficznej kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów kultury tanecznej i fotograficznej, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury, takich jak organizacje pozarządowe i media. Są przygotowani do animowania i prowadzenia amatorskich grup artystycznych oraz skutecznego funkcjonowania w sektorze prywatnym.

 

 

To jest taka specjalność, która jest mocno powiązana z profilami artystycznymi. Na pierwszym stopniu, czyli licencjackim, który może interesować maturzystów, jest powiązana z fotografią lub tańcem. A na drugim stopniu, magisterskim – z teatrem. Także blisko nam do różnych dziedzin sztuki, którą animatorzy mogą wykorzystać do pracy z ludźmi. 

dr Małgorzata Olejarz

 dr Małgorzata Olejarz, dr Marek Zadłużny, Radio Index, 2018.02.14