28 marca 2021

Animacja kultury i twórczej aktywności w Sieci – I stopień

Animacja kultury i twórczej aktywności w Sieci

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzące do tytułu zawodowego licencjata


Czego się tu nauczysz?

To studia dla tych, którzy:

 • są twórczy i poszukujący,
 • lubią pracę z ludźmi,
 • chcą rozwijać się w obszarze aktywności z użyciem nowych mediów i technologii cyfrowych,
 • chcieliby pracować metodą projektów,
 • szukają studiów ciekawych i oryginalnych.

Są to innowacyjne i nowatorskie studia I stopnia kształcące profesjonalnych animatorów kultury, organizujących i prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną w różnych obszarach życia społecznego, w tym również z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych w animowaniu twórczej aktywności w Sieci.

Program studiów obejmuje między innymi zajęcia z podstaw i wybranych zagadnień filozofii i etyki, socjologii, psychologii, historii kultury i sztuki, teorii kultury i animacji, edukacji kulturalnej, komunikowania społecznego, jak też szereg zajęć z zakresu problematyki nowych mediów i technologii informacyjnych, zarządzania komputerami i siecią internetową, projektowania stron internetowych, grafiki komputerowej, wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy animatora kultury, metodyki pracy animacyjnej i działań twórczych, arteterapii w animacji kultury, organizowania zajęć wolnoczasowych, przygotowywania projektów animacyjnych, pozyskiwania dotacji w kulturze i edukacji, promocji i reklamy w kulturze itp.

 

Absolwenci tego  kierunku będą przygotowani do:

 • diagnozowania potrzeb kulturalnych oraz badania i animowania aktywności kulturalnej różnych grup i środowisk społecznych,
 • organizowania zajęć wolnoczasowych oraz działań kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych metodą projektu, z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych, w tym również w placówkach oświatowych,
 • animowania społeczności lokalnych i moderowania interakcji społecznych w grupach i środowisku lokalnym, z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych,
 • planowania, realizowania i koordynowania projektów animacyjnych w obszarze kultury i edukacji, w tym także projektów twórczej aktywności w Sieci,
 • pozyskiwania z różnych programów dotacyjnych środków finansowych na przeprowadzanie projektów w obszarze kultury i edukacji.

Absolwenci kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w Sieci będą mogli podejmować pracę między innymi w:

 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
 • w państwowych i samorządowych instytucjach kultury (wojewódzkie, miejskie i gminne ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe centra kultury, kluby osiedlowe itp.),
 • w innych instytucjach i placówkach: kulturalnych, oświatowych opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wypoczynkowych, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy dziecka, domy pomocy społecznej, kluby seniora, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe, ośrodki dla emigrantów itp.),
 • organizacjach pozarządowych, np.: stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych itp.,
 • prywatnych agencjach, centrach rozrywki, galeriach, biurach zajmujących się organizacją wydarzeń/imprez kulturalnych i zajęć wolnoczasowych, działalnością kulturalną, artystyczną, rozrywkową, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
 • w firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej,
 • w agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
 • w social mediach i mass mediach (TV, radio, prasa).


Animację kultury i twórczej aktywności w Sieci polecają:

Zielonogórski Ośrodek Kultury

Kabaret Hrabi

Dariusz Kamys 

Łukasz PietschInformacje medialne o kierunku:

http://lci-lubuskie.pl/2022/07/05/atrakcyjny-kierunek-studiow-na-uz-ta-profesja-ma-wielkie-perspektywy

https://zary.naszemiasto.pl/bo-kultura-pochlania-co-o-studiowaniu-na-uniwersytecie-w/ar/c5-8898863

https://gazetalubuska.pl/animacja-kultury-i-tworczej-aktywnosci-w-sieci-na-uniwersytecie-zielonogorskim-nowoczesne-studia-wiele-mozliwosci/ar/c5-16475787

Chcecie być animatorami kultury? UZ daje wam ciekawy kierunek

https://gazetalubuska.pl/na-uniwersytecie-zielonogorskim-powstaje-nowy-kierunek-studiow/ar/c5-15629643

https://www.wzielonej.pl/informacje/uczelnia/kierunek-uz-animacja-kultury-i-tworczej-aktywnosci-w-sieci-kwadrans-akademicki/

https://www.zachod.pl/304958/animatorzy-kultury-takze-w-sieci-nowy-kierunek-na-uz/lZnajdź nas na Facebooku!